En utilsigtet hændelse kan opstå i patientens kontakt med sundhedsvæsnet, i dette tilfælde Kiropraktisk klinik Trianglen. Det er en hændelse, hvor behandlingen – eller manglen herpå – har eller kunne have skadet patienten. Hændelsen er ¨utilsigtet¨, da det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan. De fleste utilsigtede hændelser medfører ikke skade på patienten, da de bliver opdaget i tide, men de skal alligevel rapporteres, så vi kan lære af hændelserne, og forebygge at de sker igen.

Eksempler på utilsigtede hændelser:

  • Fraktur (brud) bliver overset på et røntgenbillede
  • Dokumentation i en anden patients journal
  • Patient klemmer finger i briks

I følge sundhedsloven er alle autoriserede sundhedspersoner, der varetager sundhedsfaglige opgaver forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser.

Du kan også som patient eller pårørenderapportere en utilsigtethændelse, brug dette link:

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA